nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

21 ธ.ค. 2022 ::

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) สายทาง นนถ.๑-๐๐๐ บ้านปางค่า-บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน