nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

27 ธ.ค. 2022 ::

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบ่อหลวง-นาขวาง ตำบลบ่อเกลือใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๘๘๑ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นท