nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

28 ธ.ค. 2022 ::

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านสถาน-บ้านไหล่น่าน