0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 ก.พ. 2021 ::

การประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน คณะที่ ๑

วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน คณะที่ ๑ ได้ลงพื้นตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

155833.jpg (188 KB)     155834.jpg (372 KB)   155837.jpg (263 KB)