0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

08 ก.พ. 2021 ::

การประชุมหารือการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดน่าน

วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

159092.jpg (166 KB)    159090.jpg (136 KB)     159091.jpg (151 KB)159093.jpg (130 KB)