0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

08 ก.พ. 2021 ::

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ

วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๔ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

159177.jpg (281 KB)     159173.jpg (262 KB)     159169.jpg (176 KB)     159174.jpg (275 KB)