0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

08 ก.พ. 2021 ::

ประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน คณะที่ ๑

วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน คณะที่ ๑ ได้ลงพื้นติดตามประเมินผลโครงการฯ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

159589.jpg (189 KB)     159590.jpg (192 KB)    159592.jpg (292 KB)