0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.พ. 2021 ::

ผู้ว่าฯน่าน ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน

ผู้ว่าฯน่าน ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ระหว่าง 5-14 มีนาคมนี้ ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม หารือเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย จัดงานงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ระหว่าง 5-14 มีนาคมนี้
โดยในที่ประชุม แต่ละฝ่ายได้นำเสนอความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดธิดาดอย ซึ่งจะจัดการประกวดในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน และผู้สนใจส่งสาวงามเข้าประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัคร ได้ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ถนนน่าน – ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-719459 (ในวันเวลาราชการ)
ด้านฝ่ายจัดการประกวดนางสาวน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางสาวน่าน ซึ่งจะจัดการประกวดในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน และผู้สนใจส่งสาวงามเข้าประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-711650
ด้านฝ่ายจัดกิจกรรมของดีเมืองน่าน และการประกวดของดีเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการประกวด และสาธิตต่าง ๆ ในโซนบูธกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิด (กล้วยน้ำว้า ฟักทอง ฟักเขียว) การแข่งขันยุทธภูมิ “ไก” กระทะเหล็ก การประกวดพืชผักสวนครัวเคลื่อนที่ การประกวดไก่แจ้พื้นเมือง (ไก่ตั้ง) การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านและผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก การประกวดแข่งขันการทำเมนูอาหารจากดักแด้ไหม การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การเพาะเห็ดและการขยายพันธุ์พืช การสาธิตเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผัก การให้ความรู้และแจกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. กิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นต้น
สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด คัดกรองกลุ่มคาราวานสินค้าในการมาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ และตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณงานอย่างเข้มงวด
โดยกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. การจัดงานพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน และเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน
วันที่ 6 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาชาติดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
วันที่ 8 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทผู้บริหาร อปท.-สมาชิก
10-12 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดนางสาวน่าน
วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บูธเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นประจำทุกคืน
โดยของรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ปี 2564 ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค๊ป) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 200 รางวัล
นอกจากมีกิจกรรมการประกวดแต่ละค่ำคืนแล้ว ยังมีการประกวดของดีเมืองน่าน อาทิ การประกวดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร การประกวดสวนผักเคลื่อนที่ กระเช้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อีกด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด D เว้นระยะห่าง M ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"และ"หมอชนะ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

  • gallery
  • gallery