0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ก.พ. 2021 ::

การขอความร่วมมืองดเผาโดยเด็ดขาด

จังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 รวม 75 วัน