0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 ก.พ. 2021 ::

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีเปิดงานและจัดการเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน ในการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีเปิดงานและจัดการเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน ในการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

161867.jpg (138 KB)     161864.jpg (134 KB)       161869.jpg (142 KB)