0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

17 ก.พ. 2021 ::

การประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​ความ​ปลอดภัย​ อาชีวอนามัย​ และสภาพ​แวดล้อมในการทำงานจังหวัด​น่าน​ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​ความ​ปลอดภัย​ อาชีวอนามัย​ และสภาพ​แวดล้อมในการทำงานจังหวัด​น่าน​ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

171119.jpg (416 KB)     171117.jpg (456 KB)