0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

17 ก.พ. 2021 ::

งาน "มหกรรมอาหาร วิถีน่าน วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๔"

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมอาหาร วิถีน่าน วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๔" ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

171757.jpg (694 KB) 171763.jpg (551 KB) 171769.jpg (674 KB) 171764.jpg (579 KB)