0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

23 ก.พ. 2021 ::

งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564

น่าน จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคมนี้
ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำ 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2564 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด คัดกรองกลุ่มคาราวานสินค้าในการมาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ และตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณงานอย่างเข้มงวด
โดยกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. การจัดงานพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน และเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน
วันที่ 6 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาชาติพันธุ์และการแสดงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 8 มีนาคม 2564เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทผู้บริหาร อปท.-สมาชิก
10-12 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดนางสาวน่าน
วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บูธเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เป็นประจำทุกคืน
โดยของรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ปี 2564 ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค๊ป) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 200 รางวัล
นอกจากมีกิจกรรมการประกวดแต่ละค่ำคืนแล้ว ยังมีการประกวดของดีเมืองน่าน อาทิ การประกวดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร การประกวดสวนผักเคลื่อนที่ กระเช้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อีกด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด D เว้นระยะห่าง M ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T ใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"และ"หมอชนะ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

152391741_1852296614926513_4478857070583568398_o.jpg (150 KB)    152497258_1852296548259853_6523122548998886857_o.jpg (118 KB)   152744538_1852296634926511_5077293612173174314_o.jpg (123 KB)

151158819_1852296818259826_8777584592037012867_o.jpg (130 KB)