0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 ก.พ. 2021 ::

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อย
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบรรเทาปัญหาภัยเเล้งและน้ำท่วม จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฝายทรายทองและโครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฝายหนองบัว บ้านทรายทอง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

74312.jpg (130 KB)     74311.jpg (264 KB) 74309.jpg (341 KB)
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพืชเจริญ และโครงการขุดลอกดินหน้าฝายปู่ใต้ บ้านน้ำพุ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เวลา ๑๘.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย ประจำปี ๒๕๖๔” ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย และกาดเมืองงั่ว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

74320.jpg (193 KB) 74319.jpg (220 KB) 74317.jpg (200 KB)