0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 ก.พ. 2021 ::

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (สพม.นน.)

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (สพม.นน.) เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

180619.jpg (724 KB)      180622_0.jpg (523 KB)  180897.jpg (799 KB)   180902.jpg (834 KB)