0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 ก.พ. 2021 ::

พิธีเปิดโครงการ "รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ ป้องกันป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก" จังหวัดน่าน

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ ป้องกันป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก" จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ณ โดมกิจกรรมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

180927.jpg (648 KB)   180930.jpg (654 KB)  180934.jpg (930 KB)   180935.jpg (514 KB)