0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 ก.พ. 2021 ::

เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

75482.jpg (228 KB) 75486.jpg (184 KB) 75562.jpg (247 KB)