0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 ก.พ. 2021 ::

การประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ นน ๑๘-๑/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ นน ๑๘-๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

181174.jpg (490 KB) 181175.jpg (582 KB) 181179.jpg (430 KB)