0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 มี.ค. 2021 ::

การประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน

77185.jpg (168 KB)77195.jpg (172 KB)77196.jpg (183 KB)