0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 มี.ค. 2021 ::

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ (เขาน้อย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

186463.jpg (663 KB) 186464.jpg (489 KB) 186465.jpg (567 KB)