0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 มี.ค. 2021 ::

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย - ลาว

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย - ลาว ณ ห้องประชุมน้ำน่านรูม โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

77253.jpg (151 KB)

77248.jpg (124 KB) 77249.jpg (147 KB) 77251.jpg (145 KB)