0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 มี.ค. 2021 ::

เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" จังหวัดน่าน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า

วันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" จังหวัดน่าน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า ในพื้นที่อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

189661.jpg (823 KB) 189660.jpg (837 KB) 189663.jpg (649 KB)