0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 มี.ค. 2021 ::

จังหวัดน่านโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน เพื่อเป็นสินค้า GI

จังหวัดน่านโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน เพื่อเป็นสินค้า GI

จังหวัดน่านโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน เป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้าน แห่งเดียวในโลก

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านว่า กรมฯได้ส่งเสริมสินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเหมาะสมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ในปีงบประมาณ 2564 โดยกรมฯ ได้จัดจ้างคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน" จากหมู่บ้านบ่อหลวง หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษา ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งเกลือสินเธาว์จากหมู่บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือใต้ มีกระบวนการผลิต คือ นำน้ำใต้ดินจากบ่อเกลือมาต้มด้วยฟืนและเตาดินภูเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของการผลิตเกลือบนบ่อหลวง จนได้ผลึกเกลือ ที่มีลักษณะขาว สะอาดบริสุทธิ์ เนื้อละเอียด ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดี รสชาติเค็มกลมกล่อม ข้อมูลการผลิตมีมูลค่ากว่า 13 ล้านบาทต่อปี มีชาวบ้านผลิตและจำหน่าย 26 ราย ปริมาณการผลิต 100 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณผลผลิตรวมต่อปีกว่า 269,000 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อวางจำน่ายในหน้าร้านของตนเอง และส่งจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายผ่านของทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line ไม่มีสัญลักษณ์สิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ป้องกันการปลอมสิทธิ์จำหน่าย ล่าสุดคณะทำงานได้ขอเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการต่อนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยขั้นตอนต่อไป จะประชุมชี้แจงโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและการค้า ประชุมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน จากนั้นที่ปรึกษาจะส่งรายละเอียดคำขอไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาออกใบรับรองต่อไป
สำหรับจังหวัดน่าน มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว จำนวน 2 สินค้า คือ
“ส้มสีทองน่าน” ซึ่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 และ "ญอกมละบริน่าน" ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2553 หากเกลอสินเธาว์บ่อเกลือน่านได้รับใบรับรอง จะเป็นสินค้าชนิดที่ 3 ที่ได้รับ GI

154597651_1858407747648733_1761186396413589374_o.jpg (196 KB)   154967529_1858407940982047_5840565629327332576_o.jpg (267 KB)   154848506_1858407657648742_3474819073435272367_o.jpg (226 KB)  154344011_1858407920982049_3167692106653587114_o.jpg (245 KB)