0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 มี.ค. 2021 ::

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

190641.jpg (426 KB) 190645.jpg (493 KB) 190644.jpg (468 KB)