0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

07 มี.ค. 2021 ::

เปิดงานเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคซื้อ "ข้าวโพดหวาน" (ฝักสด)

วันเสาร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเปิดงานเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคซื้อ "ข้าวโพดหวาน" (ฝักสด) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานจังหวัดน่าน ณ ศูนย์โอทอป เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๕-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery