0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

08 มี.ค. 2021 ::

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ตราสมาคม.jpg (3 KB)

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามวิธีการที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑ ราย โดยกำหนดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ