0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 มี.ค. 2021 ::

การมอบกระบือให้แก่กลุ่มเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ บ้านห้วยพ่าน

วันจันทร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่กับ
พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะฯ ในการมอบกระบือให้แก่กลุ่มเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ณ บ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery