0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 มี.ค. 2021 ::

มอบน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์

สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้ามอบน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 7,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต่อไป
ทั้งนี้ นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทางสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาและมีความห่วงใยไปยังประชาชนที่ได้รับผลกะทบ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานฯของเราจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหานี้อย่างเต็มความสามารถ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน - ข่าว,ภาพ

  • gallery
  • gallery
  • gallery