0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

09 มี.ค. 2021 ::

การต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน /ผู้บัญชาการ.กองกำลัง.จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน /ผู้บัญชาการ.กองกำลัง.จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนา กระบือสายพันธุ์น้ำว้าที่จุดพักกระบือ ธนาคารโคกระบือสายพันธุ์น้ำว้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พลเอก ศิวะ ภระมร รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน/ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยคณะ เดินทางติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์กระบือสายพันธุ์น้ำว้า พร้อมมอบกระบือให้กับราษฎร์ รวมจำนวน 30 ตัว และแร่ธาตุก้อน ยารักษาโรคเกี่ยวกับกระบือ พร้อมกันนี้ ได้เดินทาง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารเรียนดินเหนียวของชุมชน บ้านห้วยพ่าน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบือสายพันธุ์น้ำว้า จากผู้แทนของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มเลี้ยงกระบือ และประชาชนบ้านห้วยพ่าน ให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแนวทาง การจัดกิจกรรมและการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านห้วยพ่าน พบปะเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ สายพันธุ์น้ำว้า และเกษตรกรที่ร่วมด้เนินโครงการ โคกหนองนา ที่ได้รับพระราชทานกระบือ จากธนาคารโคกระบือด้วย ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือสายพันธุ์น้ำว้า บ้านห้วยพ่าน ได้มีความกังวลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค การเกษตรกรรม รวมถึงแหล่งน้ำเกี่ยวกับ การเลี้ยงสัตว์ ด้วย โดยทางรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน /ผู้บัญชาการ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวต่างๆ อาทิ โครงการชลประทาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายปกครอง หน่วยทหาร และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาดำเนินการเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือต่อไป

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน - ข่าว,ภาพ

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery