0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 มี.ค. 2021 ::

การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกิจกรรมพบเยาวชน Seed Project และร่วมหารือเรื่องการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกิจกรรมพบเยาวชน Seed Project และร่วมหารือเรื่องการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) กับส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery