0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 2021 ::

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยจังหวัดได้มีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔  จังหวัดน่านขอประชาสัมพันธ์ผลการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

ว 1187_002.jpg (263 KB)

ว 1187_003.jpg (269 KB)