0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

09 มี.ค. 2021 ::

สาวงามเผ่าเมี่ยน คว้ามงกุฎธิดาดอย ประจำปี 2564

น่าน สาวงามเผ่าเมี่ยน คว้ามงกุฎธิดาดอย ประจำปี 2564

จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดธิดาดอย ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งจัดประกวด 4 ชนเผ่า คือ ถิ่น ม้ง เมี่ยน และขมุ โดยปีนี้มีสาวงามสมัครเข้าประกวด 29 คน ประกอบด้วย ถิ่น 7 คน ม้ง 12 คน เมี่ยน 5 คน และขมุ 5 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบรางวัล

สำหรับผลการประกวดธิดาดอยในปีนี้ สาวงามชนเผ่าเมี่ยน หมายเลข 29 นางสาวจันทกานต์ เจียมเชียง ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา ส่งเข้าประกวด คว้ามงกุฎธิดาดอยประจำปีนี้ไปครอง และยังได้รับรางวัลการแต่งกายชนเผ่าเมี่ยนอีกด้วย ซึ่งได้รับเงินรางวัล สายสะพาย และถ้วยรางวัล รางวัลรองธิดาดอย

อันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวเกวลิน จิตอารี ชนเผ่าขมุ อำเภอภูเพียงส่งเข้าประกวด รางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 28 นางสาวจิราภา วงศ์พุทธคำ ชนเผ่าเมี่ยน อำเภอแม่จริมส่งเข้าประกวด รางวัลรองธิดาดอยอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 14 นางสาวปิยะรัตน์ แสนโซ้ง ชนเผ่าม้ง อำเภอเวียงสาส่งเข้าประกวด และรางวัลรองธิดาดอย อันดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวธิดารัตน์ แซ่โซ้ง ชนเผ่าม้ง ร้านน่านออโต้เซอร์วิส ส่งเข้าประกวด

นอกจากนี้ยังมีรางวัลการแต่งกายประจำชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าขมุ หมายเลข 3 นางสาวรรณิสา กลิ่นจันทร์ อำเภอเวียงสาส่งประกวด ชนเผ่าม้ง หมายเลข 14 นางสาวปิยะรัตน์ แสนโซ้ง อำเภอเวียงสาส่งประกวด ชนเผ่าถิ่น หมายเลข 19 นางสาวนงนภัส อุทธวัง น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท และน่านออโต้คาร์ ส่งเข้าประกวด

รางวัลธิดาชนเผ่า ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวเกวลิน จิตอารี ชนเผ่าขมุ อำเภอภูเพียง ส่งเข้าประกวด หมายเลข 11 นางสาวธิดารัตน์ แซ่โซ้ง ชนเผ่าม้ง หมายเลข 21 ร้านน่านออโต้เซอร์วิส ส่งเข้าประกวด นางสาววรกานต์ อายุยืน ชนเผ่าถิ่น คุณหญิงโฮเทล ส่งเข้าประกวด และหมายเลข 26 นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ ชนเผ่าเมี่ยน อำเภอเฉลิมพระเกียรติส่งเข้าประกวดโดยในปีนี้ผู้รางวัลขวัญใจชาวน่าน ยังได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วยได้แก่ หมายเลข 16 นางสาวจารุภา แซ่เฮ้อ ชนเผ่าม้ง อำเภอสันติสุข ส่งเข้าประกวด

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery