0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มี.ค. 2021 ::

สาวงามจากอำเภอเชียงกลาง คว้ามงกุฎนางสาวน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

ที่เวทีกลาง ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดนางสาวน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมอบรางวัลแก่สาวงามผู้ได้รับรางวัล

โดยผลการประกวดนางสาวน่านในปีนี้ น.ส.นพมาศ เทพอินทร์ สาวงามหมายเลข ๑๐ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาวงามจากอำเภอเชียงกลาง คว้ามงกุฎนางสาวน่านไปครอง ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพายและขันน้ำพานรอง

สำหรับรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ : หมายเลข ๗ น.ส.แคทเธอรีน นุโบรเทน ผู้ส่งเข้าประกวด กรมทหารพรานที่ ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท สายสะพายและขันน้ำพานรอง

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ : หมายเลข ๕ น.ส. กนกวรรณ ศรีปัญญา ผู้ส่งเข้าประกวด อ.เวียงสา ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สายสะพายและขันน้ำพานรอง

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ : หมายเลข ๑๓ น.ส.ชุดามาศ เพ็งบุญ ผู้ส่งเข้าประกวด โครงการบ้านภัควา ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย และขันน้ำพานรอง

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ : หมายเลข ๑๒ น.ส.ประกายกาญจน์ มงคล ผู้ส่งเข้าประกวด อ.บ้านหลวง ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย และขันน้ำพานรอง

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ ได้แก่ หมายเลข ๔ น.ส.ณัฐมล มงคลวิสุทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวด อำเภอเมืองน่าน ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รางวัลสาวหน้าสวย ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๑๘ น.ส.พีรยา ใจทา ผู้ส่งเข้าประกวด อ.นาหมื่น ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข ๒๓ น.ส.วริศรา ช่างกันทา ผู้ส่งเข้าประกวด อ.นาน้อย ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รางวัลนางงามผิวเนียน ได้แก่ หมายเลข ๒๖ น.ส.บุณยานุช ธนภัทรมหาวงศ์ ผู้ส่งเข้าประกวด อ.ภูเพียง ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข ๗ น.ส.แคทเธอรีน นุโบรเทน ผู้ส่งเข้าประกวด กรมทหารพราน ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลแม่ญิงน่านนุ่งซิ่นงาม (ชุดพิธีการ) ได้แก่ หมายเลข ๑๐ น.ส.นพมาศ เทพอินทร์ ผู้ส่งเข้าประกวด อ.เชียงกลาง ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ขอขอบคุณข้อมูล :
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
-มทร.ล้านนาน่าน

-ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery