0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

12 มี.ค. 2021 ::

เยี่ยมชมการดำเนินโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ณ โครงการก่อสร้างทำนบ นทพ. บ้านสัน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดน่าน (คณะที่ 2) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ณ โครงการก่อสร้างทำนบ นทพ. บ้านสัน หมู่ 6 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery