0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

12 มี.ค. 2021 ::

เยี่ยมชมการดำเนินการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม

วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดน่าน (คณะที่ 3) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery