0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

13 มี.ค. 2021 ::

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessme

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery