0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

13 มี.ค. 2021 ::

ต้อนรับ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และร่วมประชุมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๑๕ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และร่วมประชุมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery