0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

13 มี.ค. 2021 ::

พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery