0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 มี.ค. 2021 ::

เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ

วันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 13.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery