0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

16 มี.ค. 2021 ::

พิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ฯ

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน" ณ ห้องประชุมน้ำน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery