0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 มี.ค. 2021 ::

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ "กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา" โดยได้กราบอาราธนาครูบาน้อย ญาณวิไชย ภิกขุ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มาแสดงพระธรรมเทศนาฯ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery