0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

19 มี.ค. 2021 ::

พิธีสวดมาติกา และพิจารณาผ้าบังสุกุล ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ) ป.ธ.๗,ว.ท.,พธ.ม.

วันศุกรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสวดมาติกา และพิจารณาผ้าบังสุกุล ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ) ป.ธ.๗,ว.ท.,พธ.ม. อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน และอดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ณ เมรุชั่วคราววัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery