0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 มี.ค. 2021 ::

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน และกล่องเพลิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน และกล่องเพลิงพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ) ป.ธ.7,ว.ท.พธ.ม.อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ จัดขึ้น ณ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ไตร และกล่องเพลิงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 5 ไตร

โดยในวันนี้(วันที่ 20 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา 10.00 น. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร เวลา 13.30 น.พิธีทอดผ้าไตร เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญขึ้นสู่ที่ตั้งบนเมรุ จากนั้นนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ไตร ประกอบพิธีวางเครื่องขอขมา และประกอบพิธีพระราชเพลิงศพ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวางดอกไม้จันทน์หน้าเมรุ โดยจะมีพิธีประชุมเพลิง ในวันนี้เวลา 20.30 น.

สำหรับประวัติ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปญฺโญ ป.ธ.7) เดิมชื่อกานต์ อุทธิยานนท์ ภูมิลำเนา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2483 สิริอายุรวม 80 พรรษา บรรพชาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2497 อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2504 ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงและเขตดุสิต โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ วุฒิทางการศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ประโยค 7 เกียรติคุณ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2513 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ.2524 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระภัทรสารมุนี พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชคุณาภรณ์ และ พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระเทพนันทาจารย์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน (ข่าวและภาพ)

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery