0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

23 มี.ค. 2021 ::

การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ

วันอังคาร ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะและร่วมมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ฯ บ้านสไล ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery