0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกแล้ว มีมติให้เลขานุการคณะกรรมการฯตรวจสอบหลักเกณฑ์และผลงานของวัดที่เข้าร่วมการคัดเลือกอีกครั้งนึง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery