0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery