0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

ประชุมการติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน

วันอังคาร ที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการทีาเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริการกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการฯชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการฯ รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน และคณะทำงานฯ โครงการฯ ออกติดตามเด็กนักเรียนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564

  • gallery
  • gallery
  • gallery