0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

การประชุมการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery