0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

24 มี.ค. 2021 ::

รับมอบ และปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

จังหวัดน่าน รับมอบ และปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564
ที่ ลานบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรับมอบ และปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 200 ถัง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2564
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ด้านมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ได้มอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านและโรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีสิ่งของที่บริจาค ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 2,000 สิตร จำนวน 200 ถัง ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพื่อใช้เป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน จำนวน 166 ถัง และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 34 ถัง กล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพซึ่งบรรจุแบบสูญญากาศสู้ภัยโควิด 19 จำนวน 200 กล่อง ให้กับราษฎรหรือนักศึกษาที่ยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 200 ชุด
โดยมีมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมดำเนินการ ซึ่งได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ในการขนส่งถังน้ำและกล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพดังกล่าว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 11อำเภอ 36 ตำบล 131หมู่บ้าน ต่อไป
ด้าน นายนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นห้วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่มักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ เกิดปัญหาแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานรับสถานการณ์ภัย ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ โดยดำเนินการตามแนวทางเครื่องจักรกลนอกโครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ปฏิบัติการเชิงรุกโดยการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับจังหวัด หน่วยงานทหาร หรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากสถานการณ์รุนแรงเครื่องจักรกลธารณภัยไม่เพียงพอให้ประสานขอรับกรสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณโดยเร็ว
ทั้งนี้ขอขอบคุณมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ด้วย

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery