nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

05 เม.ย. 2021 ::

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลตำบลท่าวังตาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดสถิติข้อมูลการบาดเจ็บ/เสียชีวิต ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อปพร.และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าวังตาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล